You dont have javascript enabled! Please enable it!

神社 注射 めったに Nghĩa là gì ? じんじゃ jinja ちゅうしゃ chuusha めったに mattani

神社 注射 めったに Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

神社 注射 めったに Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
射 めったに Nghĩa là gì ? じんじゃ jinja ちゅうしゃ chuusha めったに mattani. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  射 めったに

神社

Cách đọc : じんじゃ jinja
Ý nghĩa : ngôi đền
Ví dụ :
にはがたくさんある。
Ở kyoto có rất nhiều đền thờ

注射

Cách đọc : ちゅうしゃ chuusha
Ý nghĩa : tiêm
Ví dụ :
射があまりきではありません。
Cậu ta không thích tiêm lắm

めったに

Cách đọc : めったに mattani
Ý nghĩa : hiếm khi
Ví dụ :
はめったにりません。
Cô ấy hiếm khi tức giận

Trên đây là nội dung bài viết : 射 めったに Nghĩa là gì ? じんじゃ jinja ちゅうしゃ chuusha めったに mattani. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: