You dont have javascript enabled! Please enable it!

筆記用具 くすぐる かんかん Nghĩa là gì ひっきようぐ くすぐる かんかん

筆記用具 くすぐる かんかん Nghĩa là gì ひっきようぐ くすぐる かんかん

筆記用具 くすぐる かんかん Nghĩa là gì ひっきようぐ くすぐる かんかん
くすぐる かんかん Nghĩa là gì ひっきようぐ くすぐる かんかん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 筆 くすぐる かんかん

筆記用具

Cách đọc : ひっきようぐ
Ý nghĩa : dụng cụ để tốc kí
Ví dụ :
は筆れました。
Hôm nay tôi đã quên dụng cụ ghi chép

くすぐる

Cách đọc : くすぐる
Ý nghĩa : làm buồn, cù léc
Ví dụ :
をくすぐられた。
Tôi bị em trai cù vào lòng bàn chân

かんかん

Cách đọc : かんかん
Ý nghĩa : (giận) sôi lên
Ví dụ :
はかんかんにっています。
Cô ấy đang giận sôi lên

Trên đây là nội dung bài viết : 筆 くすぐる かんかん Nghĩa là gì ひっきようぐ くすぐる かんかん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: