You dont have javascript enabled! Please enable it!

精神 レベル 我々 Nghĩa là gì せいしん レベル われわれ

精神 レベル 我々 Nghĩa là gì せいしん レベル われわれ

精神 レベル 我々 Nghĩa là gì せいしん レベル われわれ
レベル 我 Nghĩa là gì せいしん レベル われわれ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  レベル 我

精神

Cách đọc : せいしん
Ý nghĩa : tinh thần
Ví dụ :
だ。
Anh ấy bây giờ tinh thần không ổn định

レベル

Cách đọc : レベル
Ý nghĩa : trình độ
Ví dụ :
のレベルにったんでください。
Hãy chọn giờ học phù hợp với trình độ của mình

我々

Cách đọc : われわれ
Ý nghĩa : chúng tôi
Ví dụ :
いです。
Quyết tâm của chúng tôi vững chắc

Trên đây là nội dung bài viết : レベル 我 Nghĩa là gì せいしん レベル われわれ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: