You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

索引 混ざる 一段と Nghĩa là gì さくいん まざる いちだんと

索引 混ざる 一段と Nghĩa là gì さくいん まざる いちだんと

ざる と Nghĩa là gì さくいん まざる いちだんと. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 索 ざる

索引

Cách đọc : さくいん
Ý nghĩa : mục lục
Ví dụ :
はたいていろについていますよ。
Hầu hết mục lục đều nằm ở cuối sách đấy.

混ざる

Cách đọc : まざる
Ý nghĩa : được hòa trộn
Ví dụ :
ざりません。
Nước và dầu không thể hòa trộn với nhau được.

一段と

Cách đọc : いちだんと
Ý nghĩa : hơn một bậc
Ví dụ :
昇しそうだね。
Có vẻ vật giá đã tăng hơn một bậc rồi đấy nhỉ.

Trên đây là nội dung bài viết : 索 ざる と Nghĩa là gì さくいん まざる いちだんと. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: