You dont have javascript enabled! Please enable it!

細長い 出入り口 正座 Nghĩa là gì ほそながい でいりぐち せいざ

細長い 出入り口 正座 Nghĩa là gì ほそながい でいりぐち せいざ

細長い 出入り口 正座 Nghĩa là gì ほそながい でいりぐち せいざ
Nghĩa là gì ほそながい でいりぐち せいざ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

細長い

Cách đọc : ほそながい
Ý nghĩa : thon dài
Ví dụ :
そのい棒をってください。
Hãy lấy cho tôi cái gậy thon dài đó

出入り口

Cách đọc : でいりぐち
Ý nghĩa : cửa ra vào
Ví dụ :
めないでください。
Xin chớ đỗ xe tại cửa ra vào

正座

Cách đọc : せいざ
Ý nghĩa : ngồi quỳ gối xuống sàn, mông đặt lên gót, lưng thẳng
Ví dụ :
はきちんとしてっていたね。
Anh ấy ngồi quỳ gối xuống sàn ngay ngắn và đợi nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ほそながい でいりぐち せいざ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: