You dont have javascript enabled! Please enable it!

組合 本来 一体 Nghĩa là gì くみあい ほんらい いったい

組合 本来 一体 Nghĩa là gì くみあい ほんらい いったい

組合 本来 一体 Nghĩa là gì くみあい ほんらい いったい
Nghĩa là gì くみあい ほんらい いったい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

組合

Cách đọc : くみあい
Ý nghĩa : công đoàn
Ví dụ :
まりがあるわ。
Hôm nay có đợt tập trung của công đoàn

本来

Cách đọc : ほんらい
Ý nghĩa : vốn có từ trước tới nay
Ví dụ :
はプレッシャーからされてったな。
Cô ấy đã được giải phóng khỏi áp lực và trở lại với bản thân vốn có

一体

Cách đọc : いったい
Ý nghĩa : thật không hiểu ~
Ví dụ :
ですか。
Không hiểu chuyện gì vậy

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì くみあい ほんらい いったい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: