You dont have javascript enabled! Please enable it!

緑色 毎朝 曲げる Nghĩa là gì ?みどりいろ midoriiro まいあさ maiasa まげる mageru

緑色 毎朝 曲げる Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

緑色 毎朝 曲げる Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
げる Nghĩa là gì ?みどりいろ midoriiro まいあさ maiasa まげる mageru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  げる

緑色

Cách đọc : みどりいろ midoriiro
Ý nghĩa : màu xanh lá cây
Ví dụ :
のジャケットをています。
Anh ấy đang mặc áo khoác màu xanh lá cây

毎朝

Cách đọc : まいあさ maiasa
Ý nghĩa : hàng sáng
Ví dụ :
ジョギングをします。
ラジオをきます。
Tôi Chạy bộ mỗi sáng
Tôi nghe đài mỗi sáng

曲げる

Cách đọc : まげる mageru
Ý nghĩa : gập
Ví dụ :
ひざをげてください。
Hãy gập gối

Trên đây là nội dung bài viết : げる Nghĩa là gì ?みどりいろ midoriiro まいあさ maiasa まげる mageru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: