You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

縦 順調 満ちる Nghĩa là gì たて じゅんちょう みちる

縦 順調 満ちる Nghĩa là gì たて じゅんちょう みちる

縦 順調 満ちる Nghĩa là gì たて じゅんちょう みちる
調 ちる Nghĩa là gì たて じゅんちょう みちる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 縦 調 ちる

Cách đọc : たて
Ý nghĩa : chiều dọc
Ví dụ :
縦2んでください。
Hãy xếp thành 2 hàng dọc

順調

Cách đọc : じゅんちょう
Ý nghĩa : thuận lợi, trôi chảy
Ví dụ :
調です。
Tình trạng tiến triển tất cả đều thuận lợi

満ちる

Cách đọc : みちる
Ý nghĩa : đầy
Ví dụ :
ちてきましたね。
Mặt trang đã tròn đầy nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : 縦 調 ちる Nghĩa là gì たて じゅんちょう みちる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: