You dont have javascript enabled! Please enable it!

考える 戻る 変える Nghĩa là gì ?かんがえる kangaeru もどる modoru かえる kaeru

考える 戻る 変える Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

考える 戻る 変える Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
える える Nghĩa là gì ?かんがえる kangaeru もどる modoru かえる kaeru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : える える

考える

Cách đọc : かんがえる kangaeru
Ý nghĩa : suy nghĩ, cân nhắc
Ví dụ :
よくえてください。
Hãy suy nghĩ cẩn thận

戻る

Cách đọc : もどる modoru
Ý nghĩa : trở lại
Ví dụ :
ります。
Bây giờ tôi quay trở lại công ty

変える

Cách đọc : かえる kaeru
Ý nghĩa : thay đổi
Ví dụ :
程をえました。
テレビのチャンネルをえてください。
Tôi đã thay đổi lịch trình về chuyến du lịch
Hãy thay đổi kênh ti vi đi

Trên đây là nội dung bài viết : える える Nghĩa là gì ?かんがえる kangaeru もどる modoru かえる kaeru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: