You dont have javascript enabled! Please enable it!

聞こえる 借りる 返す Nghĩa là gì ?きこえる kikoeru かりる kariru かえす kaesu

聞こえる 借りる 返す Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

聞こえる 借りる 返す Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
こえる りる す Nghĩa là gì ?きこえる kikoeru かりる kariru かえす kaesu. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : こえる りる

聞こえる

Cách đọc : きこえる kikoeru
Ý nghĩa : có thể nghe
Ví dụ :
隣のからテレビのこえる。
Tôi có thể nghe âm thanh từ phòng bên cạnh

借りる

Cách đọc : かりる kariru
Ý nghĩa : vay mượn
Ví dụ :
りた。
Tôi đã mượn sách nấu ăn ở thư viện

返す

Cách đọc : かえす kaesu
Ý nghĩa : trả lại
Ví dụ :
した。
tôi đã trả sách thư viện

Trên đây là nội dung bài viết : こえる りる す Nghĩa là gì ?きこえる kikoeru かりる kariru かえす kaesu. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: