You dont have javascript enabled! Please enable it!

肌色 府庁 府立 Nghĩa là gì はだいろ ふちょう ふりつ

肌色 府庁 府立 Nghĩa là gì はだいろ ふちょう ふりつ

肌色  府庁  府立  Nghĩa là gì はだいろ ふちょう ふりつ
Nghĩa là gì はだいろ ふちょう ふりつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

肌色

Cách đọc : はだいろ
Ý nghĩa : màu da
Ví dụ :
のシャツをています。
cô ấy mặc cái áo màu da

府庁

Cách đọc : ふちょう
Ý nghĩa : trụ sở của quận
Ví dụ :
庁でいています。
anh ta làm việc ở trụ sở quận

府立

Cách đọc : ふりつ
Ý nghĩa : do quận lập lên
Ví dụ :
っています。
cô ấy đang theo học tại một trường đại học do quận lập nên

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì はだいろ ふちょう ふりつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: