You dont have javascript enabled! Please enable it!

自ら 広告 共同 Nghĩa là gì みずから こうこく きょうどう

自ら 広告 共同 Nghĩa là gì みずから こうこく きょうどう

自ら 広告 共同 Nghĩa là gì みずから こうこく きょうどう
Nghĩa là gì みずから こうこく きょうどう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

自ら

Cách đọc : みずから
Ý nghĩa : tự thân
Ví dụ :
らがその渉したよ。
Đích thân trưởng phòng đã trao đàm phán với công ty

広告

Cách đọc : こうこく
Ý nghĩa : quảng cáo
Ví dụ :
そのました。
Quảng cáo đó tôi đã xem trên báo

共同

Cách đọc : きょうどう
Ý nghĩa : hợp tác
Ví dụ :
2したんだ。
2 công ty cùng nhau hợp tác để phát triển sản phẩm mới

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì みずから こうこく きょうどう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: