You dont have javascript enabled! Please enable it!

行方 批評 つぐ Nghĩa là gì ゆくえ ひひょう つぐ

行方 批評 つぐ Nghĩa là gì ゆくえ ひひょう つぐ

行方 批評 つぐ Nghĩa là gì ゆくえ ひひょう つぐ
批評 つぐ Nghĩa là gì ゆくえ ひひょう つぐ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  批評 つぐ

行方

Cách đọc : ゆくえ
Ý nghĩa : hướng đi
Ví dụ :
かりません。
Không hiểu anh ấy đi đâu

批評

Cách đọc : ひひょう
Ý nghĩa : bình luận
Ví dụ :
そのはよい批評をているんだ。
Cuốn phim đó nhận được đánh giá tốt

つぐ

Cách đọc : つぐ
Ý nghĩa : rót
Ví dụ :
をおつぎしましょう。
Xin cho phép tôi rót rượu

Trên đây là nội dung bài viết : 批評 つぐ Nghĩa là gì ゆくえ ひひょう つぐ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: