You dont have javascript enabled! Please enable it!

見当 女房 驚かす Nghĩa là gì けんとう にょうぼう おどろかす

見当 女房 驚かす Nghĩa là gì けんとう にょうぼう おどろかす

見当  女房  驚かす  Nghĩa là gì けんとう にょうぼう おどろかす
房 驚かす Nghĩa là gì けんとう にょうぼう おどろかす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  房 驚かす

見当

Cách đọc : けんとう
Ý nghĩa : sự ước tính, ước đoán
Ví dụ :
このにはもつかないね。
Tôi không thể ước đoán được cần bao nhiêu ngày cho công việc này

女房

Cách đọc : にょうぼう
Ý nghĩa : vợ
Ví dụ :
房はっています。
vợ tôi ấy đang về nhà mẹ đẻ.

驚かす

Cách đọc : おどろかす
Ý nghĩa : gây ngạc nhiên, gây sợ hãi
Ví dụ :
あなたを驚かすがあります。
Bạn có câu chuyện sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy.

Trên đây là nội dung bài viết : 房 驚かす Nghĩa là gì けんとう にょうぼう おどろかす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: