You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

見送り 夕刊 この間 Nghĩa là gì ?みおくり miokuri ゆうかん yuukan このあいだ konoaida

見送り 夕刊 この間 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

見送り 夕刊 この間 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
この Nghĩa là gì ?みおくり miokuri ゆうかん yuukan このあいだ konoaida. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  この

見送り

Cách đọc : みおくり miokuri
Ý nghĩa : tiễn đưa
Ví dụ :
りにきました。
Tôi đã tiễn bạn ra ga

夕刊

Cách đọc : ゆうかん yuukan
Ý nghĩa : báo tối
Ví dụ :
そのニュースはました。
Tin tức này tôi đã thấy trong báo tối

この間

Cách đọc : このあいだ konoaida
Ý nghĩa : gần đây
Ví dụ :
このった。
Tôi mới gặp cô ấy gần đây

Trên đây là nội dung bài viết : この Nghĩa là gì ?みおくり miokuri ゆうかん yuukan このあいだ konoaida. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: