You dont have javascript enabled! Please enable it!

訓読み 都庁 ごろごろ Nghĩa là gì くんよみ とちょう ごろごろ

訓読み 都庁 ごろごろ Nghĩa là gì くんよみ とちょう ごろごろ

訓読み  都庁  ごろごろ  Nghĩa là gì くんよみ とちょう ごろごろ
庁 ごろごろ Nghĩa là gì くんよみ とちょう ごろごろ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 庁 ごろごろ

訓読み

Cách đọc : くんよみ
Ý nghĩa : cách đọc âm hán trong tiếng nhật
Ví dụ :
にはみとみがあります。
đới với kanji có cách đọc âm on và cách đọc âm kun

都庁

Cách đọc : とちょう
Ý nghĩa : văn phòng chính phủ tokyo
Ví dụ :
あの庁です。
toà nhà cao đó là văn phòng chính phủ tokyo

ごろごろ

Cách đọc : ごろごろ
Ý nghĩa : tiếng ầm ầm, tiếng đùng đùng
Ví dụ :
雷がごろごろっている。
đang có tiềng sấm ầm ầm

Trên đây là nội dung bài viết : 庁 ごろごろ Nghĩa là gì くんよみ とちょう ごろごろ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: