You dont have javascript enabled! Please enable it!

訳す よろしい 両替 Nghĩa là gì ?やくす よろしい りょうがえ

訳す よろしい 両替 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

訳す よろしい 両替 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
訳す よろしい Nghĩa là gì ?やくす よろしい りょうがえ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 訳す よろしい

訳す

Cách đọc : やくす
Ý nghĩa : dịch thuật
Ví dụ :
このを訳してください。
Hãy dịch câu văn này

よろしい

Cách đọc : よろしい
Ý nghĩa : được không ạ?
Ví dụ :
レポートはこれでよろしいですか。
Bào cáo như thế này được không ạ

両替

Cách đọc : りょうがえ
Ý nghĩa : đổi tiền
Ví dụ :
1してください。
Hãy đổi cho tôi 1 vạn yên

Trên đây là nội dung bài viết : 訳す よろしい Nghĩa là gì ?やくす よろしい りょうがえ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: