You dont have javascript enabled! Please enable it!

議論 以前 専門 Nghĩa là gì ぎろん いぜん せんもん

議論 以前 専門 Nghĩa là gì ぎろん いぜん せんもん

議論 以前 専門 Nghĩa là gì ぎろん いぜん せんもん
Nghĩa là gì ぎろん いぜん せんもん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

議論

Cách đọc : ぎろん
Ý nghĩa : thảo luận, bàn luận
Ví dụ :
きです。
Bố tôi thích nghị luận

以前

Cách đọc : いぜん
Ý nghĩa : trước kia
Ví dụ :
はこのんでいたんだ。
Trước đây anh ấy đã sống tại thành phố này

専門

Cách đọc : せんもん
Ý nghĩa : chuyên môn
Ví dụ :
です。
Luật là chuyên môn của tôi

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ぎろん いぜん せんもん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: