You dont have javascript enabled! Please enable it!

資本主義 空き地 北西 Nghĩa là gì しほんしゅぎ あきち ほくせい

資本主義 空き地 北西 Nghĩa là gì しほんしゅぎ あきち ほくせい

資本主義 空き地 北西 Nghĩa là gì しほんしゅぎ あきち ほくせい
西 Nghĩa là gì しほんしゅぎ あきち ほくせい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  西

資本主義

Cách đọc : しほんしゅぎ
Ý nghĩa : tư bản chủ nghĩa
Ví dụ :
その第にになった。
đất nước đó dần dần đã trở thành nước tư bản chủ nghĩa

空き地

Cách đọc : あきち
Ý nghĩa : đất trống
Ví dụ :
まった。
trên khoảng đất trống đó đã bắt đầu thi công rồi

北西

Cách đọc : ほくせい
Ý nghĩa : tây bắc
Ví dụ :
西んでいます。
cơn bão đang tiến về phía tây bắc

Trên đây là nội dung bài viết : 西 Nghĩa là gì しほんしゅぎ あきち ほくせい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: