You dont have javascript enabled! Please enable it!

贈り物 チャンネル 冷やす Nghĩa là gì ?おくりもの okurimono チャンネル channeru ひやす hiyasu

贈り物 チャンネル 冷やす Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

贈り物 チャンネル 冷やす Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
贈り チャンネル やす Nghĩa là gì ?おくりもの okurimono チャンネル channeru ひやす hiyasu. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 贈り チャンネル やす

贈り物

Cách đọc : おくりもの okurimono
Ý nghĩa : quà
Ví dụ :
すてきな贈りをどうもありがとう。
Cảm ơn anh vì món quà tuyệt vời

チャンネル

Cách đọc : チャンネル channeru
Ý nghĩa : kênh (đài, ti vi)
Ví dụ :
テレビのチャンネルをえてください。
Hãy chuyển kênh ti vi đi

冷やす

Cách đọc : ひやす hiyasu
Ý nghĩa : làm mát
Ví dụ :
やしなさい。
bớt nóng đi, làm mát cái đầu đi

Trên đây là nội dung bài viết : 贈り チャンネル やす Nghĩa là gì ?おくりもの okurimono チャンネル channeru ひやす hiyasu. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: