You dont have javascript enabled! Please enable it!

跡 幕 教養 Nghĩa là gì あと まく きょうよう

跡 幕 教養 Nghĩa là gì あと まく きょうよう

跡 幕 教養 Nghĩa là gì あと まく きょうよう
跡 幕 養 Nghĩa là gì あと まく きょうよう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 跡 幕

Cách đọc : あと
Ý nghĩa : dấu vết
Ví dụ :
ここにタイヤの跡があるわ。       ここにタイヤのあとがあるわ。
ở đây có vết bánh xe

Cách đọc : まく
Ý nghĩa : màn, rèm
Ví dụ :
ステージの幕ががったんだ。      ステージのまくがあがったんだ。
tấm màn sân khấu đang nâng lên

教養

Cách đọc : きょうよう
Ý nghĩa : giáo dục
Ví dụ :
はとても養のあるですね。    かのじょはとてもきょうようのあるひとですね。
cô ây là người rất có giáo dục

Trên đây là nội dung bài viết : 跡 幕 養 Nghĩa là gì あと まく きょうよう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: