You dont have javascript enabled! Please enable it!

近所 グラフ 首都 Nghĩa là gì ?きんじょ kinjo グラフ gurapu しゅと shuto

近所 グラフ 首都 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

近所 グラフ 首都 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
グラフ Nghĩa là gì ?きんじょ kinjo グラフ gurapu しゅと shuto. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  グラフ

近所

Cách đọc : きんじょ kinjo
Ý nghĩa : hàng xóm
Ví dụ :
にカナダんでいる。
Gần nhà tôi có người Canada sinh sống

グラフ

Cách đọc : グラフ gurapu
Ý nghĩa : biểu đồ
Ví dụ :
をグラフにした。
Anh ấy đã chuyển doanh thu lên thành biểu đồ

首都

Cách đọc : しゅと shuto
Ý nghĩa : thủ đô
Ví dụ :
です。
Tokyo là thủ đô của Nhật Bản

Trên đây là nội dung bài viết : グラフ Nghĩa là gì ?きんじょ kinjo グラフ gurapu しゅと shuto. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: