You dont have javascript enabled! Please enable it!

逆らう 稲 金庫 Nghĩa là gì さからう いね きんこ

逆らう 稲 金庫 Nghĩa là gì さからう いね きんこ

逆らう 稲 Nghĩa là gì さからう いね きんこ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 逆らう 稲

逆らう

Cách đọc : さからう
Ý nghĩa : chống đối lại
Ví dụ :
に逆らうのはくないことです。
Chống đối lại bố mẹ là không tốt đâu.

Cách đọc : いね
Ý nghĩa : lúa
Ví dụ :
は稲のいよ。
Nhật bảo có nhiều sản phẩm từ lúa gạo

金庫

Cách đọc : きんこ
Ý nghĩa : két sắt
Ví dụ :
ホテルのに貴れたよ。
Tôi đã cho nhiều đồ quý vào két của khách sạn

Trên đây là nội dung bài viết : 逆らう 稲 Nghĩa là gì さからう いね きんこ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: