You dont have javascript enabled! Please enable it!

連れ 紅葉 校舎 Nghĩa là gì つれ こうよう こうしゃ

連れ 紅葉 校舎 Nghĩa là gì つれ こうよう こうしゃ

連れ  紅葉  校舎  Nghĩa là gì つれ こうよう こうしゃ
舎 Nghĩa là gì つれ こうよう こうしゃ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

連れ

Cách đọc : つれ
Ý nghĩa : bạn đồng hành
Ví dụ :
れです。
Cô ấy là bạn đồng hành của tôi

紅葉

Cách đọc : こうよう
Ý nghĩa : lá thu
Ví dụ :
このがとてもしい。
Lá thu ở ngọn núi này rất đẹp.

校舎

Cách đọc : こうしゃ
Ý nghĩa : khu nhà trường, khu học xá
Ví dụ :
舎のです。
Sửa chữa lại khu học xá cũ kỹ này là điều cần thiết.

Trên đây là nội dung bài viết : 舎 Nghĩa là gì つれ こうよう こうしゃ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: