You dont have javascript enabled! Please enable it!

郊外 代金 直ちに Nghĩa là gì こうがい だいきん ただちに

郊外 代金 直ちに Nghĩa là gì こうがい だいきん ただちに

郊外 代金 直ちに Nghĩa là gì こうがい だいきん ただちに
ちに Nghĩa là gì こうがい だいきん ただちに. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ちに

郊外

Cách đọc : こうがい
Ý nghĩa : ngoại thành
Ví dụ :
いました。       わたしはこうがいにいえをかいました。
tôi đã mua một căn nhà ở ngoại ô

代金

Cách đọc : だいきん
Ý nghĩa : tiền hàng
Ví dụ :
ここでをおいください。     ここでだいきんをおしはらいください。
hãy trả tiềng hàng tại đây đi

直ちに

Cách đọc : ただちに
Ý nghĩa : ngay lập tức
Ví dụ :
ちにってください。      ただちにかいしゃにもどってください。
quay về công ty ngay lập tức

Trên đây là nội dung bài viết : ちに Nghĩa là gì こうがい だいきん ただちに. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: