You dont have javascript enabled! Please enable it!

醜い 毎度 骨折 Nghĩa là gì みにくい まいど こっせつ

醜い 毎度 骨折 Nghĩa là gì みにくい まいど こっせつ

醜い  毎度  骨折  Nghĩa là gì みにくい まいど こっせつ
醜い Nghĩa là gì みにくい まいど こっせつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 醜い

醜い

Cách đọc : みにくい
Ý nghĩa : xấu xí
Ví dụ :
醜いいはやめましょう。
Hãy dừng cuộc chiến tranh phi nghĩa lại.

毎度

Cách đọc : まいど
Ý nghĩa : mọi lần
Ví dụ :
ありがとうございます。
Cảm ơn anh chị đã luôn giúp đỡ

骨折

Cách đọc : こっせつ
Ý nghĩa : gãy xương
Ví dụ :
はスキーでしたの。
Cô ấy bị gãy chân khi trượt tuyết.

Trên đây là nội dung bài viết : 醜い Nghĩa là gì みにくい まいど こっせつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: