You dont have javascript enabled! Please enable it!

重み 発達 確立 Nghĩa là gì おもみ はったつ かくりつ

重み 発達 確立 Nghĩa là gì おもみ はったつ かくりつ

重み  発達  確立  Nghĩa là gì おもみ はったつ かくりつ
Nghĩa là gì おもみ はったつ かくりつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

重み

Cách đọc : おもみ
Ý nghĩa : sức nặng
Ví dụ :
みでれそうだ。
vì sức nặng của tuyết mà đã làm gãy cành cây

発達

Cách đọc : はったつ
Ý nghĩa : sự phát triển
Ví dụ :
ましいな。
ngành công nghệ thông tin đã có sự phát triển vượt bậc

確立

Cách đọc : かくりつ
Ý nghĩa : sự xác lập, thành lập
Ví dụ :
欧では障がされています。
Anh sinh xã hội an đã được thành lập ở Bắc Âu

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì おもみ はったつ かくりつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: