You dont have javascript enabled! Please enable it!

鋏 真っ青 汚す Nghĩa là gì ?はさみ まっさお よごす

鋏 真っ青 汚す Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

鋏 真っ青 汚す Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
す Nghĩa là gì ?はさみ まっさお よごす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 鋏

Cách đọc : はさみ
Ý nghĩa : cái kéo
Ví dụ :
この鋏はよくれる。
鋏は机のにあった。
Cái kéo này cắt rất tốt
Kéo ở trong bàn

真っ青

Cách đọc : まっさお
Ý nghĩa : xanh ngắt
Ví dụ :
です。
trời xănh ngắt

汚す

Cách đọc : よごす
Ý nghĩa : làm bẩn
Ví dụ :
した。
Anh ấy đã làm bẩn quần áo

Trên đây là nội dung bài viết : 鋏 す Nghĩa là gì ?はさみ まっさお よごす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: