You dont have javascript enabled! Please enable it!

長らく 洋画 歴史的 Nghĩa là gì ながらく ようが れきしてき

長らく 洋画 歴史的 Nghĩa là gì ながらく ようが れきしてき

長らく  洋画  歴史的  Nghĩa là gì ながらく ようが れきしてき
らく Nghĩa là gì ながらく ようが れきしてき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : らく

長らく

Cách đọc : ながらく
Ý nghĩa : lâu
Ví dụ :
らくおたせしました。
đã để bạn phải đợi lâu rồi

洋画

Cách đọc : ようが
Ý nghĩa : phim nước ngoài
Ví dụ :
に3ます。
tôi xem 3 bộ phim nước ngoài trong vòng 1 tuần

歴史的

Cách đọc : れきしてき
Ý nghĩa : mang tính lịch sử
Ví dụ :
です。
hôm nay là ngày mang tính lịch sử

Trên đây là nội dung bài viết : らく Nghĩa là gì ながらく ようが れきしてき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: