You dont have javascript enabled! Please enable it!

開催 議員 装置 Nghĩa là gì かいさい ぎいん そうち

開催 議員 装置 Nghĩa là gì かいさい ぎいん そうち

Nghĩa là gì かいさい ぎいん そうち. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

開催

Cách đọc : かいさい
Ý nghĩa : tổ chức (1 sự kiện)
Ví dụ :
催された。
Hội nghị quốc tế đã được tổ chức ở Kyoto

議員

Cách đọc : ぎいん
Ý nghĩa : nghị sĩ
Ví dụ :
です。
Anh ấy là nghị sĩ quốc hội.

装置

Cách đọc : そうち
Ý nghĩa : lắp đặt trang thiết bị
Ví dụ :
にはこの使います。
Thiết bị này sẽ được lắp đặt để sử dụng thử nghiệm trong thực tế.

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì かいさい ぎいん そうち. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: