You dont have javascript enabled! Please enable it!

非常 ただ 感じ Nghĩa là gì ひじょう ただ かんじ

非常 ただ 感じ Nghĩa là gì ひじょう ただ かんじ

非常 ただ 感じ Nghĩa là gì ひじょう ただ かんじ
ただ じ Nghĩa là gì ひじょう ただ かんじ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ただ

非常

Cách đọc : ひじょう
Ý nghĩa : khẩn cấp
Ví dụ :
態です。
Đang trong tình trạng khẩn cấp

ただ

Cách đọc : ただ
Ý nghĩa : đơn giản, chỉ là
Ví dụ :
はただしたかっただけです。
Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy thôi

感じ

Cách đọc : かんじ
Ý nghĩa : cảm giác
Ví dụ :
あのじのです。
Đứa trẻ đó là đứa có cảm giác tốt

Trên đây là nội dung bài viết : ただ じ Nghĩa là gì ひじょう ただ かんじ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: