You dont have javascript enabled! Please enable it!

預かる オレンジ 噛む Nghĩa là gì ?あずかる azukaru オレンジ orenji かむ kamu

預かる オレンジ 噛む Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

預かる オレンジ 噛む Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
かる オレンジ 噛む Nghĩa là gì ?あずかる azukaru オレンジ orenji かむ kamu. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : かる オレンジ 噛む

預かる

Cách đọc : あずかる azukaru
Ý nghĩa : cho gửi (đồ)
Ví dụ :
かってください。
Hãy cho tôi gửi đồ

オレンジ

Cách đọc : オレンジ orenji
Ý nghĩa : cam
Ví dụ :
はオレンジがきです。
Tôi thích màu cam

噛む

Cách đọc : かむ kamu
Ý nghĩa : cắn, nhai
Ví dụ :
もっとよく噛みなさい。
Hãy cắn, nhai kỹ hơn đi

Trên đây là nội dung bài viết : かる オレンジ 噛む Nghĩa là gì ?あずかる azukaru オレンジ orenji かむ kamu. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: