You dont have javascript enabled! Please enable it!

飛び下りる 通行止め 行き止まり Nghĩa là gì とびおりる つうこうどめ いきどまり

飛び下りる 通行止め 行き止まり Nghĩa là gì とびおりる つうこうどめ いきどまり

飛び下りる 通行止め 行き止まり Nghĩa là gì とびおりる つうこうどめ いきどまり
りる まり Nghĩa là gì とびおりる つうこうどめ いきどまり. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : りる まり

飛び下りる

Cách đọc : とびおりる
Ý nghĩa : bay xuống
Ví dụ :
猫が根からりました。
Con mèo nhảy từ mái nhà xuống

通行止め

Cách đọc : つうこうどめ
Ý nghĩa : ngừng qua lại
Ví dụ :
あのめだそうです。
Con đường đó hình như cấm người qua lại

行き止まり

Cách đọc : いきどまり
Ý nghĩa : hết đường
Ví dụ :
ここからまりです。
Từ chỗ này trở đi là hết đường

Trên đây là nội dung bài viết : りる まり Nghĩa là gì とびおりる つうこうどめ いきどまり. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: