You dont have javascript enabled! Please enable it!

飲料水 外れ ばら色 Nghĩa là gì いんりょうすい はずれ ばらいろ

飲料水 外れ ばら色 Nghĩa là gì いんりょうすい はずれ ばらいろ

れ ばら Nghĩa là gì いんりょうすい はずれ ばらいろ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  れ ばら

飲料水

Cách đọc : いんりょうすい
Ý nghĩa : nước uống
Ví dụ :
被災ではしているの。
Nước uống đang bị thiếu ở khu vực bị thiệt hại.

外れ

Cách đọc : はずれ
Ý nghĩa : lệch, chệch
Ví dụ :
このくじはれです。
Vé xổ số này bị lệch rồi.

ばら色

Cách đọc : ばらいろ
Ý nghĩa : màu hồng
Ví dụ :
はばらだったの。
Cuộc sống của cô ấy toàn màu hồng.

Trên đây là nội dung bài viết : れ ばら Nghĩa là gì いんりょうすい はずれ ばらいろ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: