You dont have javascript enabled! Please enable it!

飾り 余分 断定 Nghĩa là gì かざり よぶん だんてい

飾り 余分 断定 Nghĩa là gì かざり よぶん だんてい

飾り  余分  断定  Nghĩa là gì かざり よぶん だんてい
飾り Nghĩa là gì かざり よぶん だんてい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 飾り

飾り

Cách đọc : かざり
Ý nghĩa : sự trang trí
Ví dụ :
このは飾りがすぎるな。
Căn phòng này nhiều đồ trang trí quá

余分

Cách đọc : よぶん
Ý nghĩa : phần dư
Ví dụ :
してあります。
Thực phẩm đã chuẩn bị dư dả

断定

Cách đọc : だんてい
Ý nghĩa : kết luận
Ví dụ :
まだできません。
Nguyên nhân vẫn chưa được kết luận.

Trên đây là nội dung bài viết : 飾り Nghĩa là gì かざり よぶん だんてい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: