10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 499

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 499

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 499. Mời các bạn cũng học đều đặn mỗi ngày 10 từ vựng tiếng Nhật. Đây là những từ vựng thông dụng trong cuộc sống và bổ trợ tốt cho việc nâng cao vốn từ vựng giao tiếp. 10 từ này được lần lượt lấy từ list 1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng.

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 499

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 499

4981. 引き揚げる hikiageru nghĩa là gì?

Ý nghĩa : trục vớt

Ví dụ 1 :

沈んだき揚げたんだ。
Con tàu bị chìm đã được trục vớt

Ví dụ 2 :

おぼれたき揚げられた。
Người chết đuối đã được trục vớt.

4982. 用紙 youshi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : giấy trắng, tờ giấy

Ví dụ 1 :

このいてください。
Hãy viết tên vào tờ giấy trắng này

Ví dụ 2 :

に猫のを描いた。
Tôi đã vẽ hình con mèo lên giấy.

4983. 国産 kokusan nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sản xuất trong nước

Ví dụ 1 :

このワインはです。
Loại rượu này được sản xuất trong nước

Ví dụ 2 :

そのだけでなく、輸された。
Mặt hàng đó không chỉ sản xuất trong nước mà còn xuất khẩu.

4984. 任務 ninmu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nhiệm vụ

Ví dụ 1 :

までたした。
Anh ấy đã thực hiện nhiệm vụ của mình đến cùng

Ví dụ 2 :

しいけた。
Tôi đã nhận nhiệm vụ mới.

4985. 肝心 kanzin nghĩa là gì?

Ý nghĩa : rất quan trọng

Ví dụ 1 :

が肝だ。
Việc gì thì ban đầu cũng rất quan trọng

Ví dụ 2 :

はとても肝だ。
Cơ bản rất quan trọng.

4986. 遅れ okure nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sự muộn, sự chậm trễ

Ví dụ 1 :

が10れでしたんだ。
Tàu điện đến muộn 10 phút

Ví dụ 2 :

があって、れになった。
Vì có tai nạn nên tàu điện đã bị chậm.

4987. 照明 shoumei nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sự chiếu sáng

Ví dụ 1 :

もっとるくしてください。
Hãy chiếu sáng thêm nữa ạ

Ví dụ 2 :

をしている。
Tôi đang chiếu sáng vào mặt anh ấy.

4988. 調和 chouwa nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sự hòa hợp, điều hòa

Ví dụ 1 :

調したらしをしている。
Cô ấy đang sống theo lối sống hòa hợp với thiên nhiên

Ví dụ 2 :

あの敵なのに、調した。
Hai người đó trước đây là kẻ địch nhưng bây giờ đã hòa hợp với nhau.

4989. 見込み mikomi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : triển vọng, tiềm năng

Ví dụ 1 :

3みです。
Tôi có triển vọng sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 3

Ví dụ 2 :

になるみがあります。
Anh ấy có tiềm năng trở thành giám đốc.

4990. 参議院 sangiin nghĩa là gì?

Ý nghĩa : Thượng nghị viện

Ví dụ 1 :

です。
Ông ấy là thành viên Thương nghị viện

Ví dụ 2 :

のリーダーは誰ですか。
Lãnh đạo của thượng nghị viện là ai?

Trên đây là 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 499. Mời các bạn cùng học bài tiếp theo tại đây : 10 từ mỗi ngày 500. Hoặc xem các từ vựng tương tự khác trong cùng chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: