10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 527

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 527

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 527. Mời các bạn cũng học đều đặn mỗi ngày 10 từ vựng tiếng Nhật. Đây là những từ vựng thông dụng trong cuộc sống và bổ trợ tốt cho việc nâng cao vốn từ vựng giao tiếp. 10 từ này được lần lượt lấy từ list 1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng.

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 527

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 527

5261. 軽快 keikai nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nhịp nhàng, du dương

Ví dụ 1 :

らはなステップでしたの。
bọn họ đã nhảy múa rất nhịp nhàng

Ví dụ 2 :

らはにダンスしている。
Họ đang nhảy một cách nhịp nhàng.

5262. 内陸 nairiku nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nội địa, đất liền

Ví dụ 1 :

しました。
anh ta đã đi du lịch trong khu vực nội địa trung quốc

Ví dụ 2 :

らです。
Địa hình đất liền thì bằng phẳng.

5263. 滑らか nameraka nghĩa là gì?

Ý nghĩa : trơn tru, mượt

Ví dụ 1 :

このは滑らかなりがです。
Vải này có đặc điểm nổi bật là sờ rất mượt

Ví dụ 2 :

を滑らかにせます。
Tôi có thể nói tiếng anh trơn tru.

5264. 緩める yurumeru nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nới lỏng

Ví dụ 1 :

ぎたのでベルトを緩めたの。
vì đã ăn quá nhiều nên tôi đã nới lỏng thắt lưng

Ví dụ 2 :

のしもを緩めた。
Tôi đã tháo lỏng dây giày.

5265. 沸騰 futtou nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sôi sùng sục

Ví dụ 1 :

騰したよ。
nước đã sôi sùng sục rồi

Ví dụ 2 :

缶が騰した。
Ấm nước đã sôi sùng sục.

5266. 不景気 fukeiki nghĩa là gì?

Ý nghĩa : kinh tế suy thoái

Ví dụ 1 :

、あのらしいよ。
hiện tại có vẻ như đất nước đó đang suy thoái kinh tể

Ví dụ 2 :

なのでになった。
Do kinh tế suy thoái nên tôi đã thất nghiệp.

5267. 窮屈 kyuukutsu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : chật

Ví dụ 1 :

このは窮屈になったな。
cái áo này đã chật rồi

Ví dụ 2 :

このは窮屈だ。
Đôi giày này chật.

5268. 生死 seishi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sinh tử

Ví dụ 1 :

これはにかかわるです。
đây là vấn đề liên quan đến sống chết của con người

Ví dụ 2 :

あのわったです。
Hắn ta là người đã nếm trải vị sinh tử.

5269. 単調 tanchou nghĩa là gì?

Ý nghĩa : đơn điệu , tẻ nhạt

Ví dụ 1 :

この調でつまらないな。
bài hát này đơn điệu quá thật nhàm chán

Ví dụ 2 :

調がもらえない。
Do là bức tranh đơn điệu nên tôi đã không nhận được giải.

5270. 印鑑 inkan nghĩa là gì?

Ý nghĩa : con dấu

Ví dụ 1 :

ここにりの鑑をおいします。
xin hãy đóng dấu vào chỗ này

Ví dụ 2 :

ここに鑑をしなさい。
Hãy ấn dấu vào đây.

Trên đây là 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 527. Mời các bạn cùng học bài tiếp theo tại đây : 10 từ mỗi ngày 528. Hoặc xem các từ vựng tương tự khác trong cùng chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :