Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 541

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 541

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 541. Mời các bạn cũng học đều đặn mỗi ngày 10 từ vựng tiếng Nhật. Đây là những từ vựng thông dụng trong cuộc sống và bổ trợ tốt cho việc nâng cao vốn từ vựng giao tiếp. 10 từ này được lần lượt lấy từ list 1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng.

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 541

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 541

5401. 真心 magokoro nghĩa là gì?

Ý nghĩa : tấm lòng thành

Ví dụ 1 :

をこめてにケーキをった。
cô ấy đã làm cho anh ta một chiếc bánh với tất cả tấm lòng

Ví dụ 2 :

あのした。
Tôi cảm động trước lòng thành của người đó

5402. ミスプリント misupurinto nghĩa là gì?

Ý nghĩa : lỗi in sai

Ví dụ 1 :

にミスプリントがありました。
tài liệu này đã có lỗi in sai

Ví dụ 2 :

このページはミスプリントがいです。
Trang này nhiều lỗi in sai.

5403. 寄りかかる yorikakaru nghĩa là gì?

Ý nghĩa : dựa vào, tựa lưng vào

Ví dụ 1 :

はフェンスにりかかった。
Anh ấy đứng tựa vào hàng rào

Ví dụ 2 :

ちょっとれるのでりかかった。
Tôi hơi mệt nên đã đứng dựa vào tường.

5404. もろい moroi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : dễ vỡ

Ví dụ 1 :

この岩はともろい。
Hòn đá này dễ vỡ tới không ngờ

Ví dụ 2 :

この碗はもろい。
Cái bát này dễ vỡ.

5405. 親しみ shitashimi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : thân mật, gần gũi

Ví dụ 1 :

には誰もがしみをじます。
anh ta đối với ai cũng cảm thấy thân thiết

Ví dụ 2 :

しみをじる。
Tôi cảm thấy thân mật với cô ấy.

5406. そびえる sobieru nghĩa là gì?

Ý nghĩa : vươn lên sừng sững

Ví dụ 1 :

いくつものビルがそびえていたんだ。
Có rất nhiều nhà cao tầng vươn lên sừng sững

Ví dụ 2 :

あのタワーはそびえている。
Tòa tháp đó vươn lên sừng sững.

5407. 虚しい munashii nghĩa là gì?

Ý nghĩa : trống rỗng, không có ý nghĩa

Ví dụ 1 :

がなければは虚しい。
nếu không có tình yêu thì cuộc sống chỉ là vô nghĩa

Ví dụ 2 :

このは虚しい
Từ này không có ý nghĩa.

5408. 割り込む warikomu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : chen vào, chen lên

Ví dụ 1 :

んできた。
chiếc xe đã chen lên phía trước

Ví dụ 2 :

はあのんだ。
Anh ta đã chen vào giữa hai người họ.

5409. 保護者 hogosha nghĩa là gì?

Ý nghĩa : người bảo hộ

Ví dụ 1 :

はこのです。
tôi là người giám hộ của đứa trẻ này

Ví dụ 2 :

さんはです。
Cô Yuki là người bảo hộ của tôi.

5410. 生まれつき umaretsuki nghĩa là gì?

Ý nghĩa : bẩm sinh, từ khi sinh ra

Ví dụ 1 :

まれつき丈です。
cô ây bẩm sinh đã khoẻ mạnh

Ví dụ 2 :

あのはのきはまれつきです。
Hắn ta thuận tai trái từ khi sinh ra.

Trên đây là 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 541. Mời các bạn cùng học bài tiếp theo tại đây : 10 từ mỗi ngày 542. Hoặc xem các từ vựng tương tự khác trong cùng chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: