10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 568

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 568

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 568. Mời các bạn cũng học đều đặn mỗi ngày 10 từ vựng tiếng Nhật. Đây là những từ vựng thông dụng trong cuộc sống và bổ trợ tốt cho việc nâng cao vốn từ vựng giao tiếp. 10 từ này được lần lượt lấy từ list 1000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng.

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 568

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 568

5671. 知らず知らず shirazushirazu nghĩa là gì?

Ý nghĩa : không rõ, không biết

Ví dụ 1 :

らずらずのうちにれがたまっていたよ。
Không hiểu từ lúc nào mà sự mệt mỏi đã tích lại rồi đó (thấy mệt rồi đó)

Ví dụ 2 :

らずらずのうちにとした。
Tôi đã đánh rơi ví trong lúc không biết.

5672. 順々に junjunni nghĩa là gì?

Ý nghĩa : lần lượt

Ví dụ 1 :

たちはにお菓ったよ。
bọn trẻ lần lượt đã được nhận kẹo rồi

Ví dụ 2 :

に診てもらった。
Bệnh nhân lần lượt được khám bệnh.

5673. 労働者 roudousha nghĩa là gì?

Ý nghĩa : người lao động

Ví dụ 1 :

がストをしたそうだよ。
Người lao động hình như đã biểu tình

Ví dụ 2 :

は5です。
Ngày của người lao động là mùng 1 tháng 5.

5674. 科学者 kagakusha nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nhà khoa học

Ví dụ 1 :

はとてもだ。
anh ấy là một nhà khoa học rất nổi tiếng

Ví dụ 2 :

になりたい。
Tôi muốn trở thành nhà khoa học.

5675. ノーベル賞 ha-berushou nghĩa là gì?

Ý nghĩa : giải thưởng nobel

Ví dụ 1 :

がノーベルったよ。
người nhật đã nhận giải nobel rồi

Ví dụ 2 :

のノーベルをもらった。
Anh ấy đã nhận giải nobel văn học.

5676. 発電所 hatsudensho nghĩa là gì?

Ý nghĩa : nhà máy điện

Ví dụ 1 :

すぐそこにがあります。
Ngay ở đó có nhà máy điện

Ví dụ 2 :

いている。
Tôi làm việc ở nhà máy điện.

5677. 取り決め torikime nghĩa là gì?

Ý nghĩa : sự quyết định

Ví dụ 1 :

これはめです。
Đây là quyết định trong công ty

Ví dụ 2 :

それは司のめだ
Đây là quyết định của cấp trên.

5678. 消火 shouka nghĩa là gì?

Ý nghĩa : chữa cháy

Ví dụ 1 :

されました。
Đám cháy đã được dập tắt 1 cách vô sự

Ví dụ 2 :

こったされた。
Khu rừng xảy ra hỏa hoạn đã được chữa cháy.

5679. 資本主義 shihonshugi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : tư bản chủ nghĩa

Ví dụ 1 :

その第にになった。
đất nước đó dần dần đã trở thành nước tư bản chủ nghĩa

Ví dụ 2 :

についてしましょう。
Hãy học về chủ nghĩa tư bản thôi.

5680. 空き地 akichi nghĩa là gì?

Ý nghĩa : đất trống

Ví dụ 1 :

まった。
trên khoảng đất trống đó đã bắt đầu thi công rồi

Ví dụ 2 :

いました。
Tôi đã mua khu đất trống.

Trên đây là 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 568. Mời các bạn cùng học bài tiếp theo tại đây : 10 từ mỗi ngày 569. Hoặc xem các từ vựng tương tự khác trong cùng chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: