You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 交 効 限

âm hán việt và cách đọc chữ 交 効 限

âm hán việt và cách đọc chữ 交 効 限
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

交 – Âm Hán Việt : GIAO

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 交 :

-(こうかん);trao đổi, giao hoán
(こうさい):mối quan hệ, giao du
(こうつうきかん):cơ quan giao thông
(こうりゅう):giao lưu

効 – Âm Hán Việt : HiỆU

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 効 :

な(ゆうこうな):hữu hiệu
く(きく):có tác dụng, có hiệu quả
(こうか):hiệu quả
(ききめ):có hiệu quả

限 – Âm Hán Việt : HẠN

Cách đọc Onyomi : げん
Cách đọc Kunyomi : かぎ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 限 :

(きげん):kì hạn
(げんかい):phạm vi, mức, giớ hạn
(げんどがく):số tiền giới hạn
り(かぎり):trong phạm vi

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: