You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 任 負 必

âm hán việt và cách đọc chữ 任 負 必

âm hán việt và cách đọc chữ 任 負 必
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

任 – Âm Hán Việt : NHIỆM

Cách đọc Onyomi : にん
Cách đọc Kunyomi : まか
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 任 :

(たんにん):chủ nhiệm
せる(まかせる):hết sức dốc lòng

負 – Âm Hán Việt : PHỤ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : ま、お
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 負 :

(ふたん):phụ trách
ける(まける):thua, thất bại
う(おう):mang, gánh vác

必 – Âm Hán Việt : TẤT

Cách đọc Onyomi : ひつ
Cách đọc Kunyomi : かなら
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 必 :

な(ひつような):cần thiết
ず(かならず):chắc chắn, nhất định
(ひっし):quyết tâm

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: