âm hán việt và cách đọc chữ 伝 黄 絵

âm hán việt và cách đọc chữ 伝 黄 絵

âm hán việt và cách đọc chữ 伝 黄 絵
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

伝 – Âm Hán Việt : Truyền

Cách đọc Onyomi : でん
Cách đọc Kunyomi : つた-える
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 伝 :

(でんごん):lời nhắn
える(つたえる):truyền lại
う(てつだう):giúp đỡ

黄 – Âm Hán Việt : Hoàng

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 黄 :

(おうしょく):màu vàng
い(きいいろい):vàng

絵 – Âm Hán Việt : Hội

Cách đọc Onyomi : かい

Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 絵 :

(え):tranh
(かいが):hội hoạ
(えほん):sách tranh

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :