âm hán việt và cách đọc chữ 体 田 主

âm hán việt và cách đọc chữ

âm hán việt và cách đọc chữ 体 田 主
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

Mục lục :

– Âm Hán Việt : Thể

Cách đọc Onyomi : たい
てい
Cách đọc Kunyomi : からだ
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ :

(からだ): cơ thể
体温(たいおん):thân nhiệt
体育(たいいく):thể dục

– Âm Hán Việt : Điền

Cách đọc Onyomi : でん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ :

(た):ruộng
田畑- ruộng新田- ruộng mới

– Âm Hán Việt : Chủ

Cách đọc Onyomi : しゅ

Cách đọc Kunyomi : ぬし
おも-な
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ :

(ぬし)- ông chủ
主に(おもに)- chủ yếu là
主体(しゅたい)- chủ thể
主婦(しゅふ)-vợ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: