âm hán việt và cách đọc chữ 借 曜 飲

âm hán việt và cách đọc chữ 借 曜 飲

âm hán việt và cách đọc chữ 借 曜 飲
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

借 – Âm Hán Việt : Tá

Cách đọc Onyomi : しゃく
Cách đọc Kunyomi : か-りる
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ 借 :

りる(かりる):vay mượn
(しゃっきん):tiền vay

曜 – Âm Hán Việt : Diệu

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ 曜 :

(にちようび):chủ nhật
(かようび):thứ 3

飲 – Âm Hán Việt : Ẩm

Cách đọc Onyomi : いん
Cách đọc Kunyomi : の-む
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ 飲 :

む(のむ):uống
(いんしょく):ẩm thực

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :