You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 側 座 寄

âm hán việt và cách đọc chữ 側 座 寄

âm hán việt và cách đọc chữ 側 座 寄
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

側 – Âm Hán Việt : TRẮC

Cách đọc Onyomi : そく
Cách đọc Kunyomi : かわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 側 :

(そくめん): mặt bên, một mặt
(りょうめん): 2 phía, 2 bên
(がわ):phía ~

座 – Âm Hán Việt : TỌA

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : すわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 座 :

(ざせき): chỗ ngồi
る(すわる): ngồi
 (ぎんこうこうざ):tài khoản ngân hàng

寄 – Âm Hán Việt : KÍ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 寄 :

(きふ): ủng hộ, đóng góp
る(たちよる):dừng lại, tạt qua
せる(とりよせる): mang đến, gửi đến, giữ lại
り(としより): người già, cố vấn

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: