You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 全 共 忘

âm hán việt và cách đọc chữ 全 共 忘

âm hán việt và cách đọc chữ 全 共 忘
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

全 – Âm Hán Việt : TOÀN

Cách đọc Onyomi : ぜん
Cách đọc Kunyomi : まった、すべ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 全 :

(ぜんこく):cả nước
な(かんぜんな):toàn diện, toàn bộ
く(まったく):hoàn toàn
て(すべて):tất cả

共 – Âm Hán Việt : CỘNG

Cách đọc Onyomi : きょう
Cách đọc Kunyomi : とも
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 共 :

(きょうつう):cộng đồng,phổ thông
に(ともに):cùng với, cùng nhau

忘 – Âm Hán Việt : VONG

Cách đọc Onyomi : ぼう
Cách đọc Kunyomi : わす
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 忘 :

(ぼうねんかい):bữa tiệc cuối năm
れる(わすれる):quên
(わすれもの):quên đồ, đồ bỏ quên

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: