âm hán việt và cách đọc chữ 内 議 化

âm hán việt và cách đọc chữ 内 議 化

âm hán việt và cách đọc chữ 内 議 化
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

内 – Âm Hán Việt : NỘI

Cách đọc Onyomi : ない
Cách đọc Kunyomi : うち
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 内 :

(いない) :trong phạm vi
(しゃない) :trong công ty
(うち): trong

議 – Âm Hán Việt : NGHỊ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 議 :

(かいぎしつ): phòng họp
論(ぎろん): nghị luận
な (ふしぎ):không bình thường, kì lạ
 (ぎいん) nghị sỹ

化 – Âm Hán Việt : HÓA

Cách đọc Onyomi : か、け
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 化 :

(ぶんか): văn hóa
(~か) hóa
(かがく): hóa học
(けしょうしつ): phòng trang điểm

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :