You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 助 準 備

âm hán việt và cách đọc chữ 助 準 備

âm hán việt và cách đọc chữ 助 準 備
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

助 – Âm Hán Việt : Trợ

Cách đọc Onyomi : じょ
Cách đọc Kunyomi : たす-ける
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 助 :

(きゅうじょ):cứu trợ
ける(たすける):cứu

準 – Âm Hán Việt : Chuẩn

Cách đọc Onyomi : じゅん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 準 :

(じゅんび):chuẩn bị

備 – Âm Hán Việt : Bị

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : そな-える
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 備 :

(じゅんび):chuẩn bị
える(そなえる):chuẩn bị sẵn sàng

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: