You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 号 快 速

âm hán việt và cách đọc chữ 号 快 速

âm hán việt và cách đọc chữ 号 快 速
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

号 – Âm Hán Việt : HÀO, HiỆU

Cách đọc Onyomi : ごう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 号 :

(ふごう): nhãn, phù hiệu
(しんごう):đèn giao thông
(ごうしゃ): xe số ~

快 – Âm Hán Việt : KHOÁI

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi : こころよ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 快 :

(かいそく):nhanh chóng, siêu tốc
い(こころよい): dễ chịu, thoải mái

速 – Âm Hán Việt : TỐC

Cách đọc Onyomi : そく
Cách đọc Kunyomi : はや
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 速 :

(じそく): tốc độ tính theo giờ
い(はやい): nhanh chóng
(さっそく): ngay lập tức, không một chút chần chừ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: