âm hán việt và cách đọc chữ 号 確 認

âm hán việt và cách đọc chữ 号 確 認

âm hán việt và cách đọc chữ 号 確 認
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

号 – Âm Hán Việt : Hiệu

Cách đọc Onyomi : ごう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 号 :

(しんごう):tín hiệu, đèn đỏ
(ごうしゃ):xe số…

確 – Âm Hán Việt : Xác

Cách đọc Onyomi : かく
Cách đọc Kunyomi : たし-か
たし-かめる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 確 :

(せいかく):chính xác
かめる(たしかめる):làm cho chắc chắn, xác nhận lại cho chắc
か(たしか):quả là

認 – Âm Hán Việt : Nhận

Cách đọc Onyomi : にん
Cách đọc Kunyomi : みと-める
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 認 :

(かくにん):xác nhận
める(みとめる):chấp nhận

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :