âm hán việt và cách đọc chữ 号 確 認

âm hán việt và cách đọc chữ

âm hán việt và cách đọc chữ 号 確 認
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

Mục lục :

– Âm Hán Việt : Hiệu

Cách đọc Onyomi : ごう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

信号(しんごう):tín hiệu, đèn đỏ
号車(ごうしゃ):xe số…

– Âm Hán Việt : Xác

Cách đọc Onyomi : かく
Cách đọc Kunyomi : たし-か
たし-かめる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

正確(せいかく):chính xác
確かめる(たしかめる):làm cho chắc chắn, xác nhận lại cho chắc
確か(たしか):quả là

– Âm Hán Việt : Nhận

Cách đọc Onyomi : にん
Cách đọc Kunyomi : みと-める
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ :

確認(かくにん):xác nhận
認める(みとめる):chấp nhận

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: